Obnovenie bohoslužieb v našej farnosti

Milí veriaci ako už dobre viete od 6. mája je povolené sláviť verejne bohoslužby, ale s obmedzeniami, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Preto hneď na úvod chceme vašu pozornosť upriamiť na vyhlásenie KBS:
"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií."

Vieme, že všetci sme na tuto chvíľu čakali lebo svätá omša, Eucharistia a ako my ľudovo hovoríme kostol nám chýba, keďže vzťah s Bohom i s Božou matkou je súčasťou nášho života. Netreba sa však unáhliť. Cieľom týchto usmernení a odporúčaní nie je ľudí (hlavne starších) diskriminovať, ale chrániť  ich zdravie. Preto vás veľmi pokorne chceme poprosiť, aby ste zvážili vašu účasť na svätých omšiach. Nebuďme tvrdohlaví, ale ohľaduplní.

 

Sväté omše v našej farnosti začnú v nedeľu 10.5.2020.

V Čani o 8:00 pre seniorov a o 11:00 pre ostatných pod 65 rokov na farskom dvore. 

V Ždani o 10.30: seniori v kostole, ostatní vonku okolo kostola.

V Gyňove o 9.00: seniori v kostole, ostatní vonku okolo chrámu.

 

Všetci musíme mať rúška a ak sa dá tak aj rukavice (nie lyžiarske). 

Ak chcete, môžete si priniesť svoju dezinfekciu (Pre chlapov: nie vnútornú, ale vonkajšiu, na ruky). Dezinfekcia však bude pripravená aj pri kostole.

Pred i počas bohoslužieb  rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov. 

Pred sv. Omšou nebudú žiadne modlitby.

Kostol otvoríme 15 min. pred začiatkom. 

Tešíme sa na vás i na to, že opäť budeme môcť sláviť spoločne liturgiu a vzdávať nášmu dobrému Pánu Bohu chválu i vďaku. Prosíme preto nepokazme si to, aby sa to mohlo už len zlepšovať. Buďte zdraví. Posielame Vám i vašim rodinám požehnanie, vaši duchovní otcovia.

Ak chcete podrobnejšie informácie o usmerneniach, kliknite si na tkkbs.sk

ZMENA - prenos sv.omše 3.5.2020 nebude

Vzhľadom na prebiehajúce práce vo farskom kostole v Čani nebudeme túto nedeľu 3.5.2020 robiť živý prenos sv.omše.

Odporúčame sledovať niektorú sv.omšu v televízii.

Priebežne Vás budeme aj naďalej informovať.

Sv.omša naživo - 3.veľkonočná nedeľa

Živý prenos nedeľnej sv.omše na 3.veľkonočnú nedeľu 26.4.2020 z farského kostola v Čani sa uskutočnil o 10:00.

Prenos bol realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Milodary počas karantény

Keďže počas karantény v kostoloch nie sú žiadne príjmy z milodarov, ale réžia tak fary ako aj kostolov (platby za energie) musí fungovať, prosíme Vás o milodary. 

Milodary môžete zasielať vkladom alebo prevodom na náš účet podľa obce, kde chcete prispieť na réžiu kostola:
Čaňa - SK15 0900 0000 0004 4495 3574
Ždaňa - SK95 0900 0000 0004 4618 7623
Gyňov - SK08 0900 0000 0004 4616 5715
Réžia farskej budovy o ostatných farských výdavkov je hradená pomerne z jednotlivých účtov kostolov.

Nedeľa Božieho milosrdenstva - odpustová svätá omša na TV LUX

Arcidiecézne centrum pre mládež spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP vás srdečne pozývajú sledovať online odpustovú Slávnosť Božieho milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu 19. apríla 2020 na TV LUX.

Program priamych prenosov TV LUX z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach je nasledovný:

  • 10:00 – odpustová svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita;
  • 11:00 – moderovaný program „Božie milosrdenstvo pre mladých“, rozhovory s J. Ex. Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom-metropolitom a pomocným biskupom J. Ex. Mons. Markom Forgáčom.

Všetkých veriacich našej farnosti pozývame sledovať túto slávnostu sv.omšu. Vzhľadom na uvedený program nebudeme v nedeľu 19.4.2020 vysielať živý prenos z našej farnosti.

Sv.omša naživo - Veľkonočná nedeľa

Živý prenos sv.omše na Veľkonočnú nedeľu z farského kostola v Čani sa uskutočnil o 10:00.

Prenos bol realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Syndikovať obsah

*