Usmernenie bohoslužieb v našej farnosti od 1.10.2020

Milí veriaci, ako už dobre viete od 1. októbra platia aj pre verejné bohoslužby obmedzenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. 

Maximálny počet všetkých účastníkov bohoslužieb je 50.

Stále platia ostatné nariadenia a to zahalené celé horné dýchacie cesty a dezinfekcia rúk.

Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách

Preto s plnou vážnosťou prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu.

Túto nedeľu bude na stránke našej farnosti vysielaná naživo svätá omša o 9:00, ktorú bude slúžiť bývalý pán farár Cyril Hišem. 

 

Októbrová pobožnosť - modlitba ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou.

Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení 50 miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších. 

 

Ždaňa:

Tiež oznamujeme, že dnes (2.10.2020) v Ždani nebude spovedanie, ale bude od 17:30 ruženec a o 18:00 sv. omša.

Zajtra, t.j. sobota (3.10.2020) nebude ráno ruženec a sv. omša, ale večer: najprv o 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša s nedeľnou platnosťou.

 

Gyňov:

Túto nedeľu (4.10.2020) bude ráno v Gyňove o 8:00 gréckokatolícka liturgia a o 10:30 rímskokatolícka svätá omša.

 

Stanovisko Katolíckej cirkvi k prípadom obmedzenia počas zhoršenej situácie pandémie na Slovensku si môžete pozrieť https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930067

Presun sv.omši do kostola v Čani

Od soboty (6.6.2020) večer budú, pri zachovaní všetkých aktuálne platných opatrení, sv.omše v kostole v Čani.

Živý prenos - odpustová sv.omša Ždaňa - 24.5.2020

Živý prenos slávnostnej odpustovej sv.omše v nedeľu 24.5.2020 z kostola Panny Márie Pomocnice Kresťanov v Ždani sa uskutočni o 10:30.

Prenos bude realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Obnovenie bohoslužieb v našej farnosti

Milí veriaci ako už dobre viete od 6. mája je povolené sláviť verejne bohoslužby, ale s obmedzeniami, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Preto hneď na úvod chceme vašu pozornosť upriamiť na vyhlásenie KBS:
"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií."

Vieme, že všetci sme na tuto chvíľu čakali lebo svätá omša, Eucharistia a ako my ľudovo hovoríme kostol nám chýba, keďže vzťah s Bohom i s Božou matkou je súčasťou nášho života. Netreba sa však unáhliť. Cieľom týchto usmernení a odporúčaní nie je ľudí (hlavne starších) diskriminovať, ale chrániť  ich zdravie. Preto vás veľmi pokorne chceme poprosiť, aby ste zvážili vašu účasť na svätých omšiach. Nebuďme tvrdohlaví, ale ohľaduplní.

 

Sväté omše v našej farnosti začnú v nedeľu 10.5.2020.

V Čani o 8:00 pre seniorov a o 11:00 pre ostatných pod 65 rokov na farskom dvore. 

V Ždani o 10.30: seniori v kostole, ostatní vonku okolo kostola.

V Gyňove o 9.00: seniori v kostole, ostatní vonku okolo chrámu.

 

Všetci musíme mať rúška a ak sa dá tak aj rukavice (nie lyžiarske). 

Ak chcete, môžete si priniesť svoju dezinfekciu (Pre chlapov: nie vnútornú, ale vonkajšiu, na ruky). Dezinfekcia však bude pripravená aj pri kostole.

Pred i počas bohoslužieb  rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov. 

Pred sv. Omšou nebudú žiadne modlitby.

Kostol otvoríme 15 min. pred začiatkom. 

Tešíme sa na vás i na to, že opäť budeme môcť sláviť spoločne liturgiu a vzdávať nášmu dobrému Pánu Bohu chválu i vďaku. Prosíme preto nepokazme si to, aby sa to mohlo už len zlepšovať. Buďte zdraví. Posielame Vám i vašim rodinám požehnanie, vaši duchovní otcovia.

Ak chcete podrobnejšie informácie o usmerneniach, kliknite si na tkkbs.sk

ZMENA - prenos sv.omše 3.5.2020 nebude

Vzhľadom na prebiehajúce práce vo farskom kostole v Čani nebudeme túto nedeľu 3.5.2020 robiť živý prenos sv.omše.

Odporúčame sledovať niektorú sv.omšu v televízii.

Priebežne Vás budeme aj naďalej informovať.

Sv.omša naživo - 3.veľkonočná nedeľa

Živý prenos nedeľnej sv.omše na 3.veľkonočnú nedeľu 26.4.2020 z farského kostola v Čani sa uskutočnil o 10:00.

Prenos bol realizovaný prostredníctvom živého vysielania na YouTube kanále farnosti.

Syndikovať obsah

*