Roráty - Rozhlasová reportáž

Z prvej rorátnej sv. omše v Ždani dňa 2.12.2010 bola odvysielaná aj reportáž v rádiu Regina Košice. Jej znenie si môžete vypočuť v nasledujúcom videu, ktoré je obohatené aj o uverejnené fotografie.

*