Roráty - Televízna reportáž 2011

Dňa 11.12.2011 bola odvysielaná na STV 2 v rámci relácie Orientácie reportáž z rorátnej sv. omše v Ždani, ktorá sa uskutočnila 1.12.2011.

Video s reportážou:

*