Oznam - 24.12.2020

Milí veriaci!

Chceme Vám dnes, na vigíliu Narodenia Pána, popriať pokoj, zdravie a Božie požehnanie. Všetkým chorým prajem skoré uzdravenie. Tým, ktorí sa staráte o chorých, veľa síl. 

Oznamujem tiež veriacim na filiálke Gyňov, že po porade s pánom dekanom, budú v Gyňove tieto sväté omše: 

  • v sobotu na sv. Štefana o 10.30 

a tiež 

  • v nedeľu sv. Rodiny o 10.30

pri zachovaní všetkých hygienických podmienok, pričom môže byť obsadené 25 percent miest na sedenie. Preto prosíme, aby ste rešpektovali usporiadateľskú službu.

Všetkým prajem dobrú chuť k Štedrej večeri.

Marcel Puškáš, farár

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku

Bratislava 19. decembra (TK KBS) Predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike vydali dnes spoločné stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení.

___

V čase, keď je svet zasiahnutý šírením ochorenia Covid-19, chceme sa obrátiť na všetkých ľudí so spoločnou prosbou. Okolnosti epidémie priniesli problémy, na ktoré zatiaľ nemáme spoľahlivé riešenia. S tým prirodzene súvisí aj nárast neistoty a nepokoja. Na osobnej i spoločenskej rovine možno vnímať veľa sporov a konfliktov. Práve preto je potrebné, aby sme sa teraz pevnejšie opreli o základy, na ktorých stojíme, a nenechali sa strhnúť, ani pomýliť.

Vo svetle skúseností predchádzajúcich generácií nás naše náboženské i kultúrne dedičstvo vedie k tomu, aby sme si v pohnutých časoch zachovali rozvahu, pokoru a pokoj. Aby sme sa jeden k druhému správali ako k bratovi a k sestre. Koronavírus tu nebude navždy. Dokážeme ho prekonať a zasa prídu lepšie časy. Kým však prežívame skúšku, všimnime si, že na povrch vychádzajú a prejavujú sa naše dobré, ale aj zlé vlastnosti. Nesmieme sa preto nechať ovládnuť zlom! Práve naopak: musíme sa ešte pevnejšie rozhodnúť premáhať zlo dobrom. Tak aj z tejto skúšky môžeme vyjsť ako lepší, múdrejší, charakternejší ľudia.

Preto vás prosíme. Po prvé: keď mnohí nadávajú, my poďakujme. Pravdaže tým, čo sú v prvej línii. Málokto má teraz na pleciach takú ťarchu ako lekári a zdravotníci, vojaci a policajti, či zamestnanci v obchodoch. Neberme ich službu ako samozrejmosť. A buďme vďační aj za každého, kto sa správa ľudsky, nesebecky, zodpovedne. Po druhé: keď mnohí poukazujú na chyby, my pozerajme, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli. Nebojme sa obety, všimnime si, kde treba pomocnú ruku. Urobme viac, než sme povinní! A po tretie: keď mnohí šíria nevraživosť alebo nepriateľstvo, my vnášajme zmierenie a nádej. Spolupatričnosť, solidarita, ohľaduplnosť a láska k blížnemu nech v tomto čase ešte intenzívnejšie vedú každého, kto verí v Boha, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle.

Aby raz, keď na nás pohliadnu ďalšie generácie, mohli skonštatovať, že sme sa v okolnostiach krízy nenechali premôcť sebectvom ani malichernosťou, ktoré umenšujú ľudského ducha, ale vytrvalo sme dokázali zápasiť o to, čo je naozaj hodnotné a ušľachtilé. A tento zápas nás nerozdelil, ale priviedol bližšie k sebe. Spoločne sa modlíme za Slovensko, s nádejou pozeráme do budúcnosti a všetkým vyprosujeme Božiu pomoc a Božie požehnanie.

 

Mgr. Ivan Eľko
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike

Mons. Stanislav Zvolenský
Bratislavský arcibiskup metropolita
Predseda Konferencie biskupov Slovenska

Ing. Richard Duda, MBA
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Zdroj: TKKBS

Oznam farára farnosti pre filiálku Gyňov - 10.12.2020

Oznamujem veriacim na filiálke Gyňov, že kvôli zhoršenej pandemickej situácii ruším sv. omšu túto nedeľu a tiež sv. omše počas nasledujúceho týždňa.

V tejto dobe platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach.

Úmysly odslúžia kňazi bez účasti veriacich.

Marcel Puškáš, farár

Duchovná obnova - Eucharistia - zdroj života

Z nášho Arcidiecézneho centra pre mládež sme na nedeľu 13.12.2020 od 17:00 do 19:00 pripravili online adventnú duchovnú obnovu pre mladých, ale nielen pre nich. 

Téma je Eucharistia - zdroj života. Bude obohatená aj myšlienkami nového bl. Carla Acutisa, ktorý spracoval výstavu o Eucharistických zázrakoch, ktorá vyšla potom knižne i digitálne. 

Prihlásiť sa je možné vyplnením prihlasovacie formulára na našej novej modernejšej internetovej stránke www.acmko.sk, ktorú sme spustili v Týždni Cirkvi pre mládež 16.11.2020. Keď si zadáte starú stránku www.premladez.sk, automaticky vás to už presmeruje na našu novú stránku. Duchovná obnova bude prebiehať cez ZOOM konferenciu. Ten, kto sa prihlási, dostane včas na svoj e-mail prihlasovacie číslo a heslo, aby sa prihlásil. 

Prajeme Vám požehnaný adventný čas a radostné očakávanie narodenia nášho Pána.

S úctou a vďakou

o. Ján Kulan, moderátor ACM
Mimka, Viktor a Miro, tím ACM

Knižná novinka

V týchto dňoch vyšla v slovenčine publikácia „Betánia – domov Ježišových priateľov. Piliere  rodinnej spirituality“. Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectvách, objednať elektronicky  https://www.rodinyzbetanie.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach po telefonickom (0908 844 384) či emailovom dohovore (rodina@abuke.sk). Cena: 8 eur. Pri osobnom odbere viac než 10 ks je jedenásty kus publikácie zdarma. Autorská prezentácia knihy sa uskutoční 5. decembra 2020 cez youtube (viac nižšie).

O knihe: 

Betánia – domov Ježišových priateľov. Piliere rodinnej spirituality.  

Kniha Betánia – domov Ježišových priateľov je jednou z mála publikácií na slovenskom knižnom trhu, ktorá sa venuje spiritualite manželského a rodinného života. Čitateľovi ponúka hlbšie vniknutie do príbehu Lazára a jeho sestier a predstavuje ho v novom svetle. Na pozadí príbehu vzkriesenia Lazára a jeho rodinného života so svojimi sestrami v Betánii, sa postupne odkrývajú rôzne námety. Čitateľ môže svoj život konfrontovať a inšpirovať sa s ponúknutými témami, ktoré sa ho bytostne dotýkajú – identita, povolanie k láske, práca, aktivizmus, modlitba, priateľstvo, hriech, horkosť, odpustenie, túžba, vášeň, dar a sebadarovanie,manželstvo, rodičovstvo, sviatosti, čnosti, nádej, večnosť a i. Rodina je tu predstavená ako cesta k svätosti, ako prostredie pre rast v láske a život v plnosti. Kniha ponúka prvky, stavebné kamene, ktoré nám pomáhajú vytvárať našu Betániu – dom, prostredie, v ktorom sa Ježiš cíti prijatý. Ústrednou postavou je Kristus a hlavným motívom je priateľstvo s ním.

Pre koho?
Text pôvodne vznikol ako študijný materiál pre manželské stretnutia. Kniha prináša i podnety na prácu s textom a diskusiu v skupine/spoločenstve/manželskom stretku. Je určená bežnému čitateľovi a osobitne (mladým) rodinám. Dielo ulahodí čitateľovi, ktorý rád zatiahne na hlbinu, drieme v ňom cit pre zážitok zo stretnutia a náklonnosť k tajomstvu, uprednostňuje odovzdávanie posolstva v obrazoch pred návodmi, hľadá možnosti osobného rastu i rastu vzťahov a rád sa nechá nadchnúť výšinami. Kniha nie je manuálom na bezstarostný rodinný život, dáva však návod ako žiť svoje povolanie a DAR, ktorý manželia dostávajú vo sviatosti manželstva v plnosti a tak napredovať na vlastnej ceste k svätosti.

O autoroch:
José Noriega a José Granados sú kňazmi, členmi rehoľného inštitútu Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie (DCJM), venujú sa teológii manželstva a rodiny a majú bohatú pastoračnú skúsenosť s rôznymi pastoračnými programami pre rodiny. 

Autorská prezentácia knihy
Pôvodne plánovaná autorská prezentácia knihy sa presúva do online priestoru a otvára sa tak aj pre širokú verejnosť prostredníctvom re-streamu cez YOUTUBE: https://youtu.be/j6hPbKq_x70
Kedy? sobota 5. decembra 2020
Program:  
10:45 – 11:45     Autorská prezentácia knihy Betánia: domov Ježišových priateľov. Piliere rodinnej spirituality. (prezentácia v angličtine s konsekutívnym prekladom) 
11:45 – 12:00 Diskusia 
12:00 Anjel Pána a záver

Jesenná zbierka na charitu

Budúcu nedeľu (29.11.2020) je zbierka na charitu.

Arcidiecézna charita Košice podáva pomocnú ruku viac ako 4500 jednotlivcom a rodinám v núdzi prostredníctvom 50 druhov služieb. Aj vďaka štedrosti veriacich dokážeme zachovať služby v týchto náročných časoch.

Pomôžte podporou v pravidelnej jesennej zbierke na charitu. Všetky informácie o zbierke a možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk.

Podporiť finančne môžete aj vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002.

Syndikovať obsah

*