Plošný zákaz verejných bohoslužieb

Ako ste sa už isto dozvedeli z médii od dnešného dňa (25.11.2021) vláda, okrem iných opatrení, zaviedla plošný zákaz verejných bohoslužieb.

Ako sme uviedli aj v posledných oznamoch plánované úmysly sv.omší budú odslúžené podľa programu a rozpisu, no bez účasti verejnosti.

Online vysielanie sv.omši bude možné sledovať z kostola v Ždani (návod)

 • v piatok 26.11.2021 o 17.00 hod
 • v nedeľu 28.11.2021 o 09.00 hod

Živé vysielanie Ždaňa

Aktuálne sme spustili nepretržité živé vysielanie z kostola v Ždani.

Ďakujeme spoločnosti Antik, ktorá zdarma poskytla a namontovala kameru a prevádzkuje živé vysielanie cez svoju službu AntikTV.

Pre sledovanie živého prenosu postupujte podľa nášho návodu.

Program odpustovej slávnosti v Obišovciach

Odpustová slávnosť v Obišovciach sa bude konať 2-3.októbra 2021.

Program púte na stiahnutie.

Orientačná mapa areálu počas odpustovej slávnosti.

Covid-19: usmernenia

Okres Košice – okolie, do ktorého patríme, je v červenej zóne, preto musíme pristúpiť k opatreniam.

 1. Počas týždňa sv. omše sú pre zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-19 (OTP) a to v obmedzenom počte: 25 percent kapacity. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a pri vstupe do kostola ich odovzdali do pripravenej krabičky, alebo službe, ktorá bude pri vstupe. Tiež upozorňujeme, že pri všetkých sv. omšiach je povinnosť mať v interiéri respirátor.
 2. V nedeľu sv. omša v Čani o 8:00, v Ždani o 9:00 a v Gyňove o 10:30 je iba pre zaočkovaných. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor.
 3. V nedeľu sv. omša v Čani o 11:00 je pre OTP (zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-19), ako počas týždňa. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor.

Dôležité:
Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok až do odvolania.

Svätá omša pre zaočkovaných nie je uprednostňovaním očkovaných, ale snaha využiť možnosť, že na tejto sv. omši nie sú obmedzenia počtu (teda ak budú na sv. omši IBA OČKOVANÍ, MÔŽE BYŤ KOSTOL PLNÝ). 

Dekrét o oslobodení od účasti na sv.omši

Náš arcibiskup Bernard Bober svojím novým dekrétom s platnosťou od 18.septembra 2021 až do odvolania udeľuje dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv.omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3.stupni ohrozenia (červená, bordová a čierna farba) a účasť na eucharistickom sláveni nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.

Svätý Otec František 14.septembra 2021 v Košiciach

Informácie pre návštevu Svätého Otca v Košiciach.

 • Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach už bola spustená:

Každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE.
https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. Skupinu nahlási jedna zodpovedná osoba prostredníctvom registračného formuláru. 

Registrácia skupín na štadión Lokomotívy v Košiciach:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlNwK5BEojHkzVWojPALO0ATFsI-X...

Registrácia skupín na Luník IX v Košiciach:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtOjmZFJBvLT6vBnriDEoKODXNcLw...

 

 • Doprava.

Pre pútnikov z Košickej arcidiecézy je zabezpečená bezplatná preprava autobusmi, ktorú ponúka Košický samosprávny kraj do Košíc a späť. V prípade záujmu nahláste počet ľudí najneskôr do 20. augusta 2021 na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne prepravu. 

 

 • Balík pútnika.

Pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá...), ale aj tričko s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku. Nezáväzný ponukový list budeme zasielať zodpovedným osobám za prihlásené skupiny. Ponukový list bude zverejnený aj na webstránke Košickej arcidiecézy.

 

 • Dobrovoľníctvo.

Sme vďační za pomoc pri nábore dobrovoľníkov. V tejto chvíli mierne presahujeme polovicu potrebného počtu, preto prosíme o motiváciu a povzbudenie ďalších ľudí ochotných pomôcť. 

Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách. 

 

 • Duchovná príprava.

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. 

Od nedele 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti. 

 

 • Podmienka účasti.

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom môžu zúčastniť tí, ktorí sú plne očkovaní (v prípade dvojdávkovej vakcíny – 14 dní od 2. dávky alebo v prípade jednodávkovej vakcíny – 21 dní od podania dávky). 

V prípade, že má záujem o očkovanie minimálne 20 ľudí, je možné sa ešte nahlásiť mailom na infoke@navstevapapeza.sk najneskôr v pondelok 16.8.2021. Košický samosprávny kraj zabezpečí mobilný očkovací tím, ktorý príde priamo do farnosti. Jednotlivcom odporúčame využiť vakcinačné centrá dostupné v mieste bydliska alebo v kraji.

 

Informácie pre Luník IX:

 • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Všetkým Vám, ktorí sa chystáte na Luník IX, dávame do pozornosti možnosť účasti na svätej omši o 11:00 hod. Celebrovať ju bude slovenský biskup pôsobiaci 

v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete SDB. Kazateľom bude don Jozef Luscoň SDB. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši. Svoj záujem bude potrebné  vyznačiť v registračnom formulári skupín. Je potrebné, aby si kňazi doniesli vlastnú albu a červenú štólu.

 

 • Program na Luníku IX

  8:00 hod. otvorenie sektorov
11:00 hod. slávenie svätej omše na bočnom pódiu
13:00 hod. program na bočnom pódiu
16:00 hod. program s pápežom Františkom
16:30 hod. blok piesní a záver

 

 • Napĺňanie sektorov na Luníku IX

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj sektory na Luníku IX otvorené už od 8.00 hod.

 

 • Duchovná príprava deviatnikom.

V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy sa spojíme v modlitbe deviatnika k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii. 

 

Informácie pre štadión Lokomotívy:

 • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, že svätá omša bude slávená o 11:00 hod. na záložnej ploche PRIAMO NA ŠTADIÓNE Lokomotívy. Túto svätú omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné  vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Kňazi nech si donesú vlastnú albu, červená štóla im bude zapožičaná. 

 

 • Program na štadióne. 

  8:00 hod. otvorenie brán štadióna
11:00 hod. slávenie svätej omše na záložnej ploche v areáli štadióna
12:00 hod. program na hlavnom pódiu
16:45 príchod Svätého Otca/prechod pomedzi sektory v papamobile
17:00 – 18:00 hod. hlavný program so Svätým Otcom
18:00 hod. pokračovanie sprievodného programu až do 20:00 hod. 

 

 • Otvorenie štadióna.

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu. 

 

 • Napĺňanie štadióna. 

Vstup všetkých účastníkov je z Čermeľskej cesty. Na samotnej ploche ihriska budú vytvorené jednotlivé sektory pre účastníkov. Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne. Po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší. Zapĺňanie budú usmerňovať dobrovoľníci. Účastníci si môžu doniesť karimatky alebo podsedák na sedenie, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne užívané lieky a osobné doklady. Celý areál bude monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.

 

 • Vek. 

Toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. No MÔŽU PRÍSŤ AJ STARŠÍ, ktorí budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie.  Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo.  

 

 • Vyhradené sektory. 

Na štadióne bude vyhradený SEKTOR PRE ZNEVÝHODNENÝCH (na invalidnom vozíku alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

Taktiež bude jeden SEKTOR PRE STARŠÍCH KŇAZOV. Kvôli obmedzenej kapacite prosíme o nahlásenie svojich osobných údajov (meno a priezvisko kňaza, rodné číslo a e-mail) na infoke@navstevapapeza.sk. Na váš uvedený e-mail vám bude spätne zaslaná vstupenka s QR kódom, ktorým sa preukážete pri vstupe do areálu štadióna. Pokiaľ sa nahlásite do sektora pre starších kňazov, nie je už potrebné sa registrovať cez celonárodný systém.

Mladších kňazov povzbudzujeme, aby prišli so skupinami mladých a boli s nimi v sektoroch aj počas programu, podobne ako na Svetových stretnutiach mládeže s pápežom.  

 

 • Jedlo.

Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách. 

 

 

 • Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk
Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/
Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

 

KONTAKTY:  

Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,
+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,
                                  +421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Syndikovať obsah

*