Via Lucis

V poslednú nedeľu (21.3.2010) sa v našej farnosti uskutočnil hudobný gospelový program Via Lucis. Mohli sme si vypočuť 14 skladieb zložených špeciálne pre túto pobožnosť "Cesty svetla". Hlavným účinkujúcim hosťom bol známy spevák Marián Čekovský.

Bližšie informácie o tomto programe môžete nájsť na stránke http://www.rimkat.sk/vialucis/.

Fotografie z tohto krásneho podujatia v Ždani môžete nájsť v našej galérii.

 

 

Scénická krížová cesta

Mladí z našej farnosti si pripravili scénickú krížovú cestu, ktorá je prezentovaná vo forme hraných statických výjavov z cesty utrpenia nášho Pána Ježiša Krista. Pri každom zastavení je možné sa zamyslieť nie len nad textom, ale aj nad akoby zamrazeným zobrazením danej udalosti.

Túto krížovú cestu ste mohli absolvovať posledné dva piatky v našich kostoloch. V Ždani 12.3.2010 a v Čani 19.3.2010. Zároveň Vás pozývame aj do Gyňova v stredu 24.3.2010 o 18:00.

V našej galérii si môžete pozrieť fotografie z tejto udalosti v Ždani.

Vianney v Čani

Posledné dva víkendy sa v našej farnosti uskutočnili divadelné predstavenia hry Taký "obyčajný" arský farár, ktorú pripravil náš pán kaplán Milan Tomko a vystupujú v nej mladí z našej farnosti spolu s mladými z farnosti Košice-KVP. Táto divadelná hra zobrazuje život svätého kňaza Jána Mária Vianneya, ktorého 150.výročie smrti si pripomíname v tomto roku.

V Ždani sa predstavenie odohralo 28.2.2010 a v Čani 7.3.2010.

Fotografie z predstavenia v Čani si môžete pozriet v našej galérii. Taktiež sme zverejnili aj fotografie z rovnakého predstavenia odohraného v Kavečanoch 21.2.2010.

O plánovanom predstavení na filiálke v Gyňove Vás budeme informovať.

Upútavky na toto predstavenie si môžete taktiež pozrieť na našej stránke.

Ukončenie vianočného obdobia

Vianočné obdobie sme v našej farnosti ukončili túto nedeľu Krstu Krista Pána (10.01.2009) nečakane za prítomnosti biskupa Bernarda Bobera.

Jeho slová nás povzbudili a aj nám lepšie ozrejmili význam krstu.

Fotografie si aj v tomto novom roku, môžete tradične pozriet v našej galérii.

 

 

 

Jasličková pobožnosť

V Ždani sme vo vianočnom období, na nedeľu Svätej Rodiny (27.12.2009), mohli vidieť program a počuť spev, ktorý pripravili detí, mladí ale aj starší z našej farnosti.

Fotografie z tejto jasličkovej pobožnosti si môžete, ako tradične, pozrieť v našej galérii.

 

Vianočné pásmo piesní a slova "V Betleheme"

Čas Vianoc, čas lásky a pokoja. Pokoj, ktorý nám Božie Dieťa prinieslo svojím príchodom na tento svet. Otvorme mu dokorán naše srdcia, aby sa mohol narodiť a prebývať v srdci každého z nás.

Tieto prekrásne sviatočné dni nám svojím vystúpením, pásmom slova a piesni, pod názvom "V Betleheme" spríjemnili v deň Narodenia Pána popoludní vo farskom kostole v Čani členovia chrámového zboru Gaudium za doprovodu Miroslava Píša - organistu z kostola Košických mučeníkov nad Jazerom v Košiciach a dirigenta Imricha Bajtoša. V programe účinkovali aj žiaci, ktorí spestrili program hovoreným slovom o vianočných zvykoch a vinšovačkách.

Fotografie z tohto programu si môžete pozrieť v našej galérii.

Syndikovať obsah

*