Príprava na sviatosť manželstva

Milí snúbenci!

V priloženom súbore nájdete informácie o priebehu prípravy na prijatie sviatosti manželstva v našej farnosti.

Živý betlehem

Na druhý sviatok vianočný (26.12.2011) sme pri farskom kostole mali možnosť vidieť živý betlehem predstavený mladími z našej farnosti.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.

Vianočný koncert spevokolu Gaudium

V aktuálnej vianočnej atmosfére ste si mohli vypočuť aj koncert spevokolu Gaudium v prvý sviatok vianočný (25.12.2011) v Ždani.

Ďakujeme všetkým zúčastneným aj tým, ktorí to všetko pripravili - menovite členom spevokolu Gaudium a pánovi Jesenskému z Čane.

Fotografie z tohto koncertu si môžete pozrieť v našej galérii.

Nové fotografie

Prinášame Vám niekoľko nových fotografii z akcii konaných v našej farnosti v posledných dňoch.

Vypni telku, zapni seba

Školské hry v CZŠ Ždaňa

Organový koncert v Čani

Primície Petra Rusnáka v Ždani - 26.6.2011

Rekonštrukcia svätyne v Čani

V poslednom čase prebieha postupna rekonštrukcie svätyne vo farskom kostole v Čani.

V našej galérii si môžete pozrieť fotografie z osadzovania kríža, ktorý bol premiestnený z bočnej steny priamo do stredu kostola za oltár.

List od adoptívnej Jane z Kene

Už je tomu niekoľko mesiacov, čo sa veriaci v našej farnosti maju možnosť v rámci projektu Adopcia na diaľku prispievať africkej dievčine Jane na jej štúdium a zlepšenie života.

Pred Vianocami sme odoslali vyzbierané peniaze už spomínanú adoptívnu Jane, ktorá žije v misijnom centre St. Bakhita v africkej Keni. Je nám potešením, že sa Jane ozvala a napísala pár viet. Tu si ich môžete prečítať v originálnom znení, tak ako boli napísané. List je síce adresovaný priamo nášmu pánu farárovi, ktorý tento projekt u nás rozbehol, no z textu však bez pochýb vyplýva, že je predovšetkým poďakovaním všetkým, ktorí pre ňu prispeli milodarom.

Dear father! 

Recieve a lot of greetings from me! I'am doing well at St. Bakhita Girls Rescue Centre. The studies are very ok and I'am working hard to make my life better. Father, I'am very greatful for your support. With your kind support am able to get more needs which are very important to my entire life.

You and your congregation have made me somebody again by lifting my life style up. I'am so happy and greatful for your supporting and i willl always be thankful to you. I would like to know more about Slovakia, especially about the villages of Cana, Zdana and Gynov who are giving me their kind suppport.

Send my greeetings to your congregation.

I love them all and God Bless you abanduntly!

Regards,
Jane Muli

Jeho preklad je nasledovný:

Drahý otče!

Prijmite mnoho pozdravov odo mňa! Darí sa mi dobre v dievčenskom záchytnom centre St. Bakhita. Štúdiá mi idú dobre a študujem veľmi tvrdo, aby bol môj život lepší. Otče, som Vám veľmi vďačná za vašu podporu. S touto podporou môžem dosiahnuť viac pre celý môj život.

Vy a vaša kongregácia ste mi pomohli znova pozdvihnúť môj spôsob života. Som  šťastná a vďačná za vašu podporu. Vždy vám chcem byť za to vďačná.

Chcela by som vedieť viac o dedinách Čaňa, Ždaňa a Gyňov, ktoré ma podporujú.

Pozdravujem tieto kongregácie.

Mám vás všetkých rada a nech vás všetkých Boh požehnáva v plnosti.

S pozdravom,
Jane Muli

Fotografie z centra v ktorom sa Jane nachádza si môžete pozriet v našej fotogalérii.

V zbierani milodarov pre Jane pokračujeme aj naďalej. Príspevok môžete vhodiť do označených pokladničiek, ktoré máme v našich kostoloch.

Syndikovať obsah

*