Nové fotografie

Prinášame Vám niekoľko nových fotografii z akcii konaných v našej farnosti v posledných dňoch.

Vypni telku, zapni seba

Školské hry v CZŠ Ždaňa

Organový koncert v Čani

Primície Petra Rusnáka v Ždani - 26.6.2011

Rekonštrukcia svätyne v Čani

V poslednom čase prebieha postupna rekonštrukcie svätyne vo farskom kostole v Čani.

V našej galérii si môžete pozrieť fotografie z osadzovania kríža, ktorý bol premiestnený z bočnej steny priamo do stredu kostola za oltár.

List od adoptívnej Jane z Kene

Už je tomu niekoľko mesiacov, čo sa veriaci v našej farnosti maju možnosť v rámci projektu Adopcia na diaľku prispievať africkej dievčine Jane na jej štúdium a zlepšenie života.

Pred Vianocami sme odoslali vyzbierané peniaze už spomínanú adoptívnu Jane, ktorá žije v misijnom centre St. Bakhita v africkej Keni. Je nám potešením, že sa Jane ozvala a napísala pár viet. Tu si ich môžete prečítať v originálnom znení, tak ako boli napísané. List je síce adresovaný priamo nášmu pánu farárovi, ktorý tento projekt u nás rozbehol, no z textu však bez pochýb vyplýva, že je predovšetkým poďakovaním všetkým, ktorí pre ňu prispeli milodarom.

Dear father! 

Recieve a lot of greetings from me! I'am doing well at St. Bakhita Girls Rescue Centre. The studies are very ok and I'am working hard to make my life better. Father, I'am very greatful for your support. With your kind support am able to get more needs which are very important to my entire life.

You and your congregation have made me somebody again by lifting my life style up. I'am so happy and greatful for your supporting and i willl always be thankful to you. I would like to know more about Slovakia, especially about the villages of Cana, Zdana and Gynov who are giving me their kind suppport.

Send my greeetings to your congregation.

I love them all and God Bless you abanduntly!

Regards,
Jane Muli

Jeho preklad je nasledovný:

Drahý otče!

Prijmite mnoho pozdravov odo mňa! Darí sa mi dobre v dievčenskom záchytnom centre St. Bakhita. Štúdiá mi idú dobre a študujem veľmi tvrdo, aby bol môj život lepší. Otče, som Vám veľmi vďačná za vašu podporu. S touto podporou môžem dosiahnuť viac pre celý môj život.

Vy a vaša kongregácia ste mi pomohli znova pozdvihnúť môj spôsob života. Som  šťastná a vďačná za vašu podporu. Vždy vám chcem byť za to vďačná.

Chcela by som vedieť viac o dedinách Čaňa, Ždaňa a Gyňov, ktoré ma podporujú.

Pozdravujem tieto kongregácie.

Mám vás všetkých rada a nech vás všetkých Boh požehnáva v plnosti.

S pozdravom,
Jane Muli

Fotografie z centra v ktorom sa Jane nachádza si môžete pozriet v našej fotogalérii.

V zbierani milodarov pre Jane pokračujeme aj naďalej. Príspevok môžete vhodiť do označených pokladničiek, ktoré máme v našich kostoloch.

Ako u nás vyzerali roráty

Počas adventného obdobia sme aj v našej farnosti mali skoré ranné sväté omše, ktoré sa ľudovo volajú aj roráty. Raz týždenne bola takáta omša v každom kostole. V Ždani naviac spieval rorátne piesne zbor zložený z mladých našej farnosti a po omši boli všetci pozvaní do farských priestoroch detského domova, kde sa podávali skromné raňajky a bolo možné si trocha porozprávať.

Fotografie z tejto akcie môžete nájsť v našej galérii.

Ak by ste si chceli preštudovať niečo viac o rorátoch, tak si pozrite stránky, ktoré sme o nich pripravili:

Z prvej rorátnej sv. omše v Ždani dňa 2.12.2010 bola odvysielaná aj reportáž v rádiu Regina Košice. Jej znenie si môžete vypočuť v nasledujúcom videu, ktoré je obohatené aj o fotografie.

Primície Ladislav Varga

Pán prisahal a nebude ľutovať:
    „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ 
Žalm 110, 4

  Kto je vlastne kňaz? Je to nádherná úloha, dar života Bohu a človeku. Kňazstvo je prejavom lásky Srdca Ježišovho. Kňaz nenapodobňuje Krista, ale prostredníctvom milosti sa stáva druhým Kristom. Vo všetkom, čím je, a vo všetkom, čo robí, je prítomný Kristus. Je „s ním, skrze neho a v ňom“, aby šíril Božiu lásku, ktorá zachraňuje svet. Po slávnostnej kňazskej  vysviacke, ktorá sa konala 19. júna 2010 v Dóme svätej Alžbety v Košiciach  sme sa mohli zúčastniť 27. júna  2010  na primičnej slávnosti nášho rodáka Ladislava VARGU vo farskom kostole v Čani.  Bola to veľkolepá, dojímavá slávnosť a fotodokumentáciu si môžete pozrieť v galérii.

Prajeme mu, aby ho na tejto zodpovednej ceste prostredníctvom našich modlitieb sprevádzala Božia Matka.

Aj tieto prazdniny... vypni telku a zapni seba!

Začiatkom prázdnin sa aj tento rok uskutočnila v našej farnosti akcia pre deti pod tradičným názvom Vypni telku, zapni seba.

Deti hneď od prvých momentov prázdnin mali postarané o program. Akcia sa totiž začala čerstvo po tom, ako si domov doniesli vysvedčenia, teda 30. júna súťažami v Gyňove. Ďalšie dni potešil výlet pod les do neďalekej dediny - Skároš, ako aj stanovačka na farskom dvore spojená s nočnou skúškou odvahy. Hojná účasť detí bola pre nás všetkých milým prekvapením a deti odchádzali s krásnymi spomienkami z týchto dní. Na sucho neobišli ani animátori, nakoľko aj pre nich pripravil náš pán kaplán na záver niekoľko súťaží.

Fotografie z tejto akcie si môžete tradične pozrieť v našej galérii.

Syndikovať obsah

*