Aktuality

Pozvánka na divadelné predstavenie Márnotratný syn

V nedeľu 25.10.2009

Vás pozývame na divadelné spracovanie evanjeliového podobenstva Márnotratný syn

Čaňa 15,45 (kinosála)

Vstupné je dobrovoľné. Možnosť zakúpenia DVD z predstavenia.

Scenár a réžiu má náš aktuálny kaplán Mgr. Milan Tomko.

Syndikovať obsah

*