Začiatok Svätého roku milosrdenstva v Ždani

Tento utorok 8.12.2015 sme na filialke v Ždani začali Svätý rok milosrdenstva posviackou nového zvona "Jána Pavla II. - milosrdenstvo". Tento zvon pribudol na veži kostola k trom zvonom, ktoré doteraz zvolávajú veriacich k modlitbe. Zvon je darom Mons. Bartolomeja Juhása, rodáka zo Ždane, ktorí aj tento zvon posvätil.

Zvon Jána Pavla II. – milosrdenstvo je výnimočný zvon. Ide o kópiu zvona, ktorý bol 22.4.1990 na Velehrade venovaný ako dar Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho návštevy v Československu.

Fotografie z tejto udalosti si môžete pozrieť v našej galérii.

Zdobenia na kópii ždaňanského zvona, ktorý je v tónine „b2“ je rozložené s týmto obsahom: písmená C M a rok 863, v ktorom prišli na Veľkú Moravu naši vierozvestovia svätý Cyril a svätý Metod. Pod tým je uvedené Vajnory 22.4.1990, kedy na našu slovenskú zem vstúpil svätý otec Ján Pavol II., poboskal ju a povedal nám „Nebojte sa!“ V spodnej časti je uvedené Ždaňa 8.12.2015 deň, kedy Svätý otec František otvorí Rok Božieho milosrdenstva a tento zvon bude požehnaný.

Na protiľahlej strane zvona je pápežsky erb Jána Pavla II s nápisom Nebojte sa! Boh je bohatý na milosrdenstvo. Tento nápis nám má pripomínať úžasnú dobrotu milosrdného Boha.

Na zvone je umiestnený reliéf s písmenom C a postavou svätého Cyrila, ktorý pomáha niesť kríž, na ktorom je umiestnený erb obce Ždaňa.

Z opačnej strany je reliéf s písmenom M a postavou svätého Metoda s dvojkrížom v rukách.

Vzhľadom k tomu, že zvon Jána Pavla II. – milosrdenstvo je výnimočný zvon, bude zvoniť len príležitostne. Každý deň bude o 15,00 hod. sedemkrát odbíjať, aby nám všetkým pripomínal nevyčerpateľnú plnosť Božie milosrdenstvo. Hlas tohto zvona nás zároveň bude pozývať uskutočňovať slová Pána Ježiša (Buďte) „Milosrdní ako Otec“ (Lk 6, 36), ktorý nás vyzýva nielen prijímať Božiu milosrdnú lásku, ktorá nás zachraňuje, ale ju aj napodobňovať v skutkoch milosrdenstva voči našim blížnym.

„V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život,“ prihovára sa v bule pápež František.

Tento Svätý rok sa zavŕši 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

*