Sviatosť birmovania

Pred týždňom v sobotu sa konala v našej farnosti veľká slávnosť. Viac ako 100 mladých prijalo dary Ducha Svätého udelením sviatosti birmovania. Všetko sa to začalo v sobotu 16.mája 2009 o 16:00 vo farskom kostole v Čani.

Sviatosť vysluhoval košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. V homílii pripomenul a vysvetlil všetkým zúčastneným, no hlavne mladým birmovancom, čo za nich sľúbili ich rodičia pri krste, a teda ako by sme mali konať, aby sme splnili tieto slová.

Výber fotografii z tejto slávnosti si môžete prezrieť na našej stránke v galérii.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli k dôstojnému priebehu celej slávnosti.

*