Program sv.omši 7.8.2023 - 13.8.2023

18.týždeň cez rok - zobraz program.

Čaňa

Streda - 9.8.2023     sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč., patrónky Európy sviatok

18:00     sv. omša

Piatok - 11.8.2023     sv. Kláry, panny spomienka

18:00     sv. omša

Sobota - 12.8.2023     

16:00     sv. omša (sobášna)
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 13.8.2023     19. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 7.8.2023     

18:00     sv. omša

Piatok - 11.8.2023     sv. Kláry, panny spomienka

19:00     sv. omša

Nedeľa - 13.8.2023     19. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Štvrtok - 10.8.2023     sv. Vavrinca, diakona a muč. sviatok

18:00     sv. omša

Nedeľa - 13.8.2023     19. nedeľa v Cezročnom období

10:00     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana15.2023_b.pdf263.58 KB

*