Program sv.omši 31.7.2023 - 6.8.2023

17.týždeň cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 31.7.2023     sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 2.8.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 4.8.2023     sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka

18:00     sv. omša

Sobota - 5.8.2023     

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 6.8.2023     Premenenie Pána sviatok

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 1.8.2023     sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 2.8.2023     

07:00     sv. omša

Štvrtok - 3.8.2023     

18:00     sviatosť zmierenia
19:00     sv. omša

Piatok - 4.8.2023     sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka

19:00     sv. omša

Sobota - 5.8.2023     

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 6.8.2023     Premenenie Pána sviatok

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Štvrtok - 3.8.2023     

17:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 4.8.2023     sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka

17:30     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Sobota - 5.8.2023     

07:00     fatimská sobota
08:00     sv. omša

Nedeľa - 6.8.2023     Premenenie Pána sviatok

10:00     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana15.2023_a.pdf304.89 KB

*