Program sv.omši 28.8.2023 - 3.9.2023

21.týždeň cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 28.8.2023     sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Streda - 30.8.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Štvrtok - 31.8.2023     

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.9.2023     

18:00     sv. omša

Sobota - 2.9.2023     

17:00     fatimská sobota
18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 3.9.2023     22. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Pondelok - 28.8.2023     sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

18:00     sviatosť zmierenia
19:00     sv. omša (výročie konsekrácie kostola)

Utorok - 29.8.2023     Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka

17:00     sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.9.2023     

19:00     sv. omša

Sobota - 2.9.2023     

06:00     fatimská sobota
07:00     sv. omša

Nedeľa - 3.9.2023     22. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Streda - 30.8.2023     

17:00 - 18:00 sviatosť zmierenia
18:00     sv. omša

Piatok - 1.9.2023     

17:00     sv. omša

Sobota - 2.9.2023     

07:00     fatimská sobota

Nedeľa - 3.9.2023     22. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana16a.pdf164.17 KB

*