Oznam farára farnosti pre filiálku Gyňov - 10.12.2020

Oznamujem veriacim na filiálke Gyňov, že kvôli zhoršenej pandemickej situácii ruším sv. omšu túto nedeľu a tiež sv. omše počas nasledujúceho týždňa.

V tejto dobe platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach.

Úmysly odslúžia kňazi bez účasti veriacich.

Marcel Puškáš, farár

*