Oznam Domu Panny Márie v Ždani

Pozývame vás na
24 hodinovú adoráciu v kaplnke Domu Panny Márie.

  • Začiatok 3.2. o 17.hod.
  • Záver: 4.2. o 15.00 hod. Večeradlom a o 16.00 hod. sv. omšou.

Budeme sa modliť za jednotu a pokoj v rodinách.

 

Zároveň pozývame mládež na Duchovnú obnovu, ktorá bude prebiehať súbežne s Adoráciou v priestoroch DPM.
Duchovná obnova začína 3.2. o 18.hod., končí 4.2.  sv. omšou o 16.hod.
Duchovnú obnovu vedie o. Marek Kunder. Ďakujeme za vaše modlitby a podporu tohto diela.

*