Modlitbová reťaz za život a rodinu

Zajtra 20.novembra 2020 sa uskutoční modlitbová reťaz za život a rodinu.

Pre zapisanie sa si vyberte jeden alebo viac 30-minutových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť, a zapíšte sa online.

*