Milodary počas karantény

Keďže počas karantény v kostoloch nie sú žiadne príjmy z milodarov, ale réžia tak fary ako aj kostolov (platby za energie) musí fungovať, prosíme Vás o milodary. 

Milodary môžete zasielať vkladom alebo prevodom na náš účet podľa obce, kde chcete prispieť na réžiu kostola:
Čaňa - SK15 0900 0000 0004 4495 3574
Ždaňa - SK95 0900 0000 0004 4618 7623
Gyňov - SK08 0900 0000 0004 4616 5715
Réžia farskej budovy o ostatných farských výdavkov je hradená pomerne z jednotlivých účtov kostolov.

*