Kurzy prípravy na manželstvo 2016 - nový termín

Milí snúbenci :-)
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

Ponúkame Vám kurz prípravy na manželstvo, ktorý môže byť dobrým základom pre Vaše manželstvo. V našej farnosti máte možnosť aktuálne absolvovať celodenný kurz.

Termíny kurzov:

  • 9.4., 16.4., 23.4.2016 - Kurz bude prebiehať počas troch sobôt vždy od 8.30 do 14.30. Presny program Vám zašleme pred kurzom. 

Tento termín je určený pre všetkých, ktorí majú sobáš v roku 2016. Najbližší termín kurzu bude v ponuke až na jar 2017.

Pre získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu je potrebné absolvovať celý kurz. Treba si preto zabezpečiť voľno na celý čas kurzu.Je potrebné, aby ste na stretnutia prichádzali spolu a boli prítomní na všetkých témach.

Témy stretnutí
1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
3. Manželská láska
4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
5. Kresťanská viera
6. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
7. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
8. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
9. Sviatosti, sviatosť manželstva

Miesto stretnutí: 
Jantárová 368/4, 044 11 Ždaňa. Stretnutia sa budú konať vo farskej budove DeDo v Ždani. Nachádza sa na križovatke pri odbočke do Skároša, je to novostavba hneď oproti cintorínu.

Príspevok na kurz
Príspevok na kurz je 10€ na osobu. V príspevku sú zahrnuté materiály, občerstvenie pre účastníkov, náklady na externých lektorov. Príspevok je potrebné odovzdať na mieste. 
Prihlásenie na kurz
Prihlásiť sa na kurz sa môžete prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA. Na kurz sa z kapacitných dôvodov môže prihlásiť maximálne 8 párov. Tento kurz je určený pre všetky páry, aj pre tie, ktoré sobáš v pláne ešte nemajú.
Aké sú výhody takejto formy prípravy na manželstvo?
  • Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentmi Pápežskej rady pre rodinu ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami.
  • Na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, čím sa zvyšuje kvalita a efektivita prípravy. Väčší časový priestor umožňuje, aby boli kurzy interaktívnejšími (väčší priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup a nadväzovanie nových kontaktov s ďalšími snúbeneckými pármi).
  • Kurzy  tvorí menšia skupina snúbencov (5 – 7 párov) stretávajúca sa pravidelne počas celého jeho trvania. Prípadne ak je skupina väčšia, sú k dispozícii ďalšie manželské animátorské páry.
  • Tím, ktorý kurz vedie je tvorený kňazom a animátorským manželským párom, ktorí sú prítomní na každom zo stretnutí. Na niektoré špecifické témy si tím prizýva ďalšie manželské páry alebo odborníkov (psychológa alebo lekára).
  • Klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou. Hovorí sa o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine.

Na Vaše otázky Vám zodpovieme na adrese domanzelstva@domanzelstva.sk
Všeobecné informácie o kurzoch nájdete na www.domanzelstva.sk

*