Možnosť darovať 2% na podporu farských aktivít

Aj v tomto roku je možné podporiť farské aktivity s deťmi a mládežou prostredníctvom OZ Medený odkvap. Tí z vás, ktorí máte záujem svoje 2% poukázať nám, môžete tak urobiť do konca apríla.

Údaje o prijímateľovi: Medený odkvap
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Jantárová 368/4, 044 11 Ždaňa
IČO:  42321204
Bankové spojenie:  IBAN SK57 5200 0000 0000 1450 7320 (OTP Banka)

 

Presný postup ako poukázať 2% percentá z dane:

PRE ZAMESTNANCOV:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2020 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  3. Ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník najmenej 40 hodín môžete poukázať až 3%. Budete potrebovať Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie, kde ste dobrovoľnícku prácu vykonávali.

Podpísané formuláre je potrebné odniesť/doručiť Daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla 2020.

 

PRE FYZICKÉ OSOBY (FO) A PRÁVNICKÉ OSOBY (PO):

  1. Ak ste FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo PO, tak Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie treba odovzdať do 31. marca 2020. Ak oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % (1 %) poukazujete v tomto predĺženom termíne.
  2. Ak ako právnická osoba nedarujete 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak v roku 2020 môžete poukázať iba 1,0 % z dane. Ak chcete ako právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel.

Tlačivo na stiahnutie

PrílohaVeľkosť
vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_2020.pdf122.25 KB

*